top of page

SVATBA A MATRIKA – formuláře, doklady, poplatky, termíny

Ať už se rozhodnete pro jakýkoli typ svatebního obřadu, návštěva matričního úřadu je nezbytná. V tomto článku vám krok za krokem vysvětlím, jaké formuláře a doklady budete potřebovat a jaké poplatky vás čekají. Aby to bylo co nejpřehlednější, rozdělím vše podle typu obřadu.

SVATBA A MATRIKA – formuláře, doklady, poplatky, termíny - podpis nevěsty

Novela zákona o matrikách 2024

Od 1. ledna 2024 platí nové změny v matričním zákoně, které se týkají i poplatků za uzavření manželství. Tyto poplatky jsou nyní sjednocené, aby byly jasnější a nedocházelo k jejich svévolnému navyšování nebo vymýšlení nových.

Jaké poplatky nemusíte platit

Existují poplatky, které nejsou zákonem stanovené, a ty platit nemusíte! Můžete odmítnout služby navíc, jako je živá hudba, květinová výzdoba nebo pronájem slavnostních prostor. Poplatky za dopravu na místo obřadu nebo čekání mezi obřady jsou dokonce nezákonné, stejně jako jakékoli odměny pro matrikářky a oddávající.

Klasický civilní obřad – co vyřídit na matrice

Pokud plánujete klasickou civilní svatbu s oddávajícím úředníkem, doporučuji zajít nebo zavolat na matriku s dostatečným předstihem. První schůzka s matrikářkou bude informativní a slouží k objednání termínu svatby. Dostanete dotazník k uzavření manželství, nabídku volných termínů a vysvětlení všech potřebných kroků. Některé matriky umožňují objednání i online, což vám usnadní rezervaci termínu.

Co přinést na matriku 14 dní před svatbou

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství

 • Rodné listy

 • Platné občanské průkazy nebo cestovní pasy

 • Jména svědků

 • Případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

V den svatby

Určete někoho, kdo bude mít na starost občanské průkazy vás a vašich svědků a předá je matrikářce. Ujistěte se, že jsou všechny doklady platné. Může být také užitečné připomenout matrikářce jména snoubenců, aby nedošlo k záměně dokladů – na jedné svatbě jsem zažila, že matrikářka omylem ustřihla růžky občanek svědků místo snoubenců.

Správní poplatky za civilní svatbu

Pokud máte oba trvalý pobyt v ČR, uzavření manželství ve stanovené dny a na určeném místě je zdarma. Pokud chcete svatbu mimo tyto termíny a místa, platí se poplatek 3000 Kč (podle novely matričního zákona od 1. 1. 2024). Některá města záměrně stanovují obřadní dny na středu, aby mohla vybírat poplatky za oblíbené páteční a sobotní termíny.

Úřední akt neboli rychloobřad

Pokud si přejete jen formálně podepsat dokumenty, je tu možnost rychloobřadu. Tento úřední akt trvá zhruba 10 minut, zahrnuje pouze základní řeč oddávajícího a vyžaduje přítomnost svědků, matrikářky a oddávajícího.

Církevní svatba – co vyřídit na matrice

Pro církevní svatbu je třeba získat Osvědčení o splnění všech zákonných požadavků pro uzavření platného sňatku před orgánem církve. Toto osvědčení získáte na matričním úřadě za poplatek 500 Kč (podle novely matričního zákona od 1. 1. 2024).

Co přinést k vydání osvědčení

 • Vyplněnou žádost o vydání osvědčení

 • Vyplněný dotazník k uzavření manželství

 • Rodné listy

 • Platné občanské průkazy nebo cestovní pasy

 • Jména svědků

 • Případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

Toto osvědčení nesmí být starší 6 měsíců. Další podrobnosti o průběhu církevního sňatku vám poskytne vaše farnost a farář.

Svatba s cizincem v Česku – co vyřídit na matrice

Pokud je jeden z vás cizinec, čeká vás trochu více papírování. Společně se dostavíte na matriku a kromě vyplněného dotazníku k uzavření manželství a jmen svědků předložíte následující dokumenty:

Snoubenec občan ČR předkládá

 • Rodný list

 • Platný občanský průkaz nebo cestovní pas

 • Případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

Snoubenec cizinec předkládá

 • Rodný list (úředně přeložený do češtiny)

 • Doklad prokazující totožnost (občanka, řidičák, pas)

 • Doklad o státním občanství (pas)

 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (má platnost 6 měsíců, vydává příslušný úřad v zahraničí nebo velvyslanectví dané země v Česku)

 • Případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

Některé dokumenty možná bude potřeba opatřit tzv. vyšším ověřením (apostilou), pokud mezi ČR a daným státem není mezinárodní smlouva, která by toto vyžadovala.

Správní poplatky za svatbu s cizincem 2024

 • 3000 Kč, pokud má trvalé bydliště v ČR jen jeden z vás; 5000 Kč, pokud ani jeden

 • 500 Kč za vydání vysvědčení k právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem

 • 100 Kč za vydání vícejazyčného standardního formuláře

 • 3000 Kč za oddání mimo stanovené obřadní dny, časy a místa (pokud se vás to týká)

Na svatebním obřadu, kde je jeden z páru cizincem nebo je neslyšící, musí být přítomen soudní tlumočník.

Svatba s cizincem v zahraničí

Pokud plánujete svatbu v zahraničí, kde je jeden z vás cizinec, budete potřebovat Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které vydává matrika příslušná vašemu poslednímu trvalému bydlišti v ČR. Dále budete potřebovat ověřenou kopii rodného listu. Některé dokumenty možná budou vyžadovat vyšší ověření, jako je apostila nebo superlegalizační doložka.

Svatba českých občanů v zahraničí

Mnoho párů touží po svatbě v exotické destinaci. Proces je ale často zdlouhavý a složitý. Doporučuji proto uspořádat symbolický obřad v zahraničí a po návratu si právně stvrdit svůj sňatek v ČR prostřednictvím rychloobřadu.

Registrované partnerství

Přestože manželství pro všechny zatím není uzákoněno, stejnopohlavní páry se mohou od ledna 2024 registrovat na všech matričních úřadech.

SVATBA A MATRIKA – formuláře, doklady, poplatky, termíny- obřadní místo pro snoubence

V dalším článku se dočtete, Jak na svatební obřad: průvodce pro nevěsty

Jihočeská nevěsta je skvělé místo pro hledání inspirace a vyhledávání svatebních dodavatelů a míst pro vaší svatbu.Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu či Facebooku

S láskou Klára ❤️

Jihočeská nevěsta

Zdroj fotografií: Unsplash z wix.com
9 views

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page